Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Reposted fromdobby dobby viagreys-anatomy greys-anatomy
3962 0591 420
Reposted fromscorpix scorpix
Najgorsza rzecz, jaką może zrobić kobieta, to być z kimś tylko dlatego, żeby nie być samą 
— Agnieszka Holland
Nienawidzę siebie za to, że nic nie robie. Oczywiście to nie przeszkadza mi w tym aby nadal nic nie robić.
— Scorpix
Reposted fromscorpix scorpix viapaniprezess paniprezess
1493 ecb7 420
Reposted fromFilletLaBoeuf FilletLaBoeuf
1488 6b2c 420
Reposted fromFilletLaBoeuf FilletLaBoeuf
5901 a885 420
Reposted fromFilletLaBoeuf FilletLaBoeuf
Uwielbiam palić. Palenie jest jak zapominanie. To wszystko co mam, kiedy wszystko się chrzani. Zapalić i się zamknąć. Dym zakrywa wszystko. Całe to gówno.
— Wyśnione miłości
3824 b8b8 420
Reposted byolczi olczi
Nie chodzi nawet o seks. Mam to gdzieś.To nie jest najważniejsze. Najważniejsze to budzić się z kimś.Spać przytulonym,przytulanie jest ważne. Świadomość, że jeżeli przyjdą potwory, ktoś z tobą jest. To metafora. Potworów nie ma. Budzisz się rano, z ciepłym ciałem,czujesz oddech kochanej osoby na swoim ramieniu.To jest to
— wyśnione miłości - oczywiście
Reposted frombegentle begentle viamyzone myzone
Są pożegnania, na które nigdy nie będziemy gotowi. Są słowa, które zawsze wywoływać będą morza łez. I są takie osoby na myśl, o których zawsze zasypie nas lawina wspomnień.
— temyśli.pl
Reposted frombomdia bomdia viamyzone myzone
Urodziłam się w złych czasach, bo za bardzo wszystko przeżywam i najmniejsza rzecz może się dla mnie stać tragedią.
— Scarlet
Reposted fromAnilorak18 Anilorak18 viamyzone myzone
Play fullscreen
I will stay with you tonight
Hold you close ‘til the morning light
In the morning watch a new day rise
We’ll do whatever just to stay alive
Do whatever just to stay alive
Reposted bymadziuula madziuula
1468 8717 420
Reposted fromrainbowarrior rainbowarrior viafelicka felicka
8232 9bc4 420
2889 bf04 420
Reposted bycontroversialjasmintea
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl